Image Alt

Veelgestelde Vragen

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op!

Hieronder vindt u veelgestelde vragen rondom corona.

Wanneer mag mijn kind niet naar de opvang komen?

Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten mogen voorlopig naar de kinderopvang blijven komen (deze regels worden heroverwogen, als er veranderingen komen, krijgt u dat te horen), behalve:

 • Als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak;
 • Als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • Als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag.

 

Anders dan voor de lockdown (mede door de Britse variant) is het advies om kinderen te laten testen indien ze klachten hebben die passen bij Covid-19 (zie hierboven).

 

Verder gelden de volgende bijzonderheden:

 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben
 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven
Er is iemand van de groep positief getest. Wat nu?

Indien een kind of een medewerker van de groep positief getest is, zal de hele groep in quarantaine moeten. Kinderen en medewerkers dienen thuis te blijven. Na 5 dagen zijn ze, na een negatieve test, weer welkom! Dit is een enorm ingrijpende maatregel. We doen dan ook een beroep op u, om kinderen bij klachten thuis te houden en te laten testen! Negeren kan enorme consequenties hebben voor school en opvang!

Welke extra maatregelen zijn er op de BSO?
 • Ouders en personeelsleden houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Bij binnenkomst zullen we met alle kinderen de handen wassen. Dit zal in de loop van het dagdeel indien nodig nog vaker herhaald worden. Er is ook desinfecterende handgel aanwezig, dit gebruiken we eventueel voor erbij, indien handen wassen echt niet uit komt. Als u zorgt dat de handen van uw kind bij thuiskomt ook direct wast, dan komt u kind “schoon” thuis.
 • Verder gebruiken wij papieren handdoekjes
 • Kinderen niezen in hun elleboog.
 • Worden alle contactplekken die frequent worden aangeraakt, na elk dagdeel gereinigd.
Hoe gaat het ophalen van mijn kind?
 • Het ophalen gebeurt buiten. U komt dus niet in de BSO. Op deze manier is de 1,5 meter tussen ouders onderling en tussen de medewerkers het beste te regelen. Graag door 1 persoon uw kind ophalen.Eén van de leidsters zorgt ervoor dat uw kind jas en tas pakt en naar u toe komt.
Hoe vraag ik noodopvang aan?

Heeft u de afgelopen weken noodopvang afgenomen?

Dan hoeft u dat niet wéér door te geven! We kopiëren deze week gewoon naar de volgende week, BEHALVE als er wijzigingen zijn, dan wel graag doorgeven op info@kidzeiland.nl Bij twijfel altijd doorgeven! Het zou vervelend zijn als we door een misverstand uw kind missen!

 

Komt uw kind nog niet naar de noodopvang en heeft u dat wel nodig?

Komt uw kind op onregelmatige basis naar de noodopvang?

Als u recht heeft op noodopvang: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

Dan kunt u noodopvang aanvragen via info@kidzeiland.nl U krijgt altijd een bevestiging als het geregeld is!

 

 

We kunnen niet garanderen dat de noodopvang plaats vindt op alle BSO-locaties, dat blijft afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Bij een enkel kind zal de opvang mogelijk op een andere locatie zijn. Bij meerdere kinderen (3) blijven we op locatie.

Er is een studiedag op de basisschool, zijn jullie dan de hele dag open?

Als er studiedagen zijn op de basisschool dan biedt KidzEiland hele dag opvang aan voor uw kind. De opvang is vanaf 8.30 uur. Als u op een studiedag normaal VSO afneemt, kunt u deze ochtend ook VSO afnemen en vanaf 7.00 uur uw kind brengen.

Als u gebruik wilt maken van opvang tijdens een studiedag kunt u dit aanvragen via het Ouderportaal. Voor uitleg over het ouderportaal klik hier.

Ik wil graag een extra dag mijn kind naar de BSO brengen. Hoe regel ik dit?

Extra opvang is mogelijk binnen het afgesloten pakket en kan maximaal twee maanden van te voren aangevraagd worden via het ouderportaal. Op basis van het aantal kinderen en beschikbare personeel wordt bekeken of extra afnemen mogelijk is.

Als het mogelijk is, ontvangt de ouder een bevestiging per e-mail. Hierdoor is de extra afname definitief en worden de kosten ervan in rekening gebracht. Ouders ontvangen voor de extra opvang een factuur op basis van het roosteropvangtarief voor de BSO.

Voor meer informatie over het ouderportaal klik hier.

Mijn kind is ziek, aan wie geef ik dit door?

Als uw kind ziek is dan verzoeken wij u de locatie telefonisch op de hoogte te stellen of af te melden via het ouderportaal.

Ik kom mijn kind om 17.00 uur ophalen, maar ik betaal wel tot 18.00 uur. Hoe zit dit?
Wij bieden vaste pakketten aan 13.45/14.30 uur tot 18.00 uur. De kosten die de BSO maakt worden verdeeld over deze openingsuren en aan de hand hiervan wordt de uurprijs berekend. Om de kosten over zoveel mogelijk uren te verdelen houden wij de uurprijs laag. Als de uurprijs laag blijft, dan hoeft u zelf ook minder bij te betalen. Netto scheelt het u kosten. Als wij een pakket tot 17.00 uur zouden aanbieden, zou de uurprijs omhoog gaan. U moet dan zelf meer bij betalen per uur, dus netto zou het voor u duurder worden.
Ik wil een dag ruilen, kan dat?

U kunt bij de pedagogisch medewerker van de groep een verzoek doen voor het incidenteel ruilen van de opvangdag. Het is ruilen is alleen mogelijk binnen het afgesloten pakket en kan maximaal twee maanden van tevoren worden aangevraagd.

Een ruiling kunt u aanvragen via het ouderportaal. Voor meer informatie over het ouderportaal klik hier.

Ik wil de opvang stoppen of iets wijzigen in de opvang.

Als u iets wilt wijzigen in de overeenkomst kunt u schriftelijk of per email via administratie@KidzEiland.nl aanvragen. Er geldt een wijzigingstermijn van één maand.

Als u de opvangt wilt stopzetten kunt u dit schriftelijk of per email via administratie@KidzEiland.nl doen. We hanteren een opzegtermijn van één maand.

Kan ik ook een halve dag opvang afnemen?

Het is mogelijk om een halve dag vakantieopvang af te nemen. De tijden voor halve dagen zijn: 7.00-12.30 uur en van 12.30 – 18.00 uur.

De minimale afname voor vakantieopvang is 2 dagdelen per week.