Image Alt

Veelgestelde Vragen

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op!

Vanaf 11 mei 2020 is KidzEiland weer (gedeeltelijk) open. 

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, neem gerust contact op. 

Hoe gaat het als ik mijn kind kom ophalen van de BSO?

Het ophalen is zo kort mogelijk en vindt buiten plaats. In principe komt u dus niet in de BSO. Op deze manier is de 1,5 meter tussen ouders onderling en tussen de medewerkers het beste te regelen. Graag door 1 persoon uw kind laten ophalen en liever ook geen broertjes of zusjes mee nemen indien die geen gebruik maken van de opvang.

 

U kunt uw kind ophalen door gebruik te maken van de meest rechtse ingang naar het Bosseschoolplein. Bij het hek van het peuterplein kunt u uw kind ophalen.

Blijkt het dat het aan het hek druk is met halen, wilt u dan even op gepaste afstand wachten? Wij zorgen dat uw kind “klaar” is om met u mee te gaan (jas aan, spullen gepakt). Als u aan het hek komt, geven wij direct uw kind mee. De collega’s zullen de dagelijkse overdracht niet aan het hek doen, maar bij bijzonderheden zal dat telefonisch gebeuren. We verwachten van u dat u dan ook direct weggaat, om ruimte te maken voor de volgende ouder. We adviseren u om bij thuiskomst de handen van uw kind direct te wassen.

Welke maatregelen nemen jullie om de verspreiding van corona tegen te gaan?

De volgende maatregelen nemen wij:

  • Tussen kinderen (vanaf 4 jaar) en pedagogisch medewerkers wordt zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand bewaard..
  • Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
  • Na het ophalen van de kinderen wassen we eerst de handen. Dit zal in de loop van het middag nog vaker herhaald worden. Er is ook desinfecterende handgel aanwezig, dit gebruiken we eventueel voor erbij, indien handen wassen echt niet uit komt. Als u zorgt dat de handen van uw kind bij thuiskomt ook direct wast, dan komt u kind “schoon” thuis.
  • Verder gebruiken wij papieren handdoekjes
  • Leren de kinderen in hun elleboog te niezen.
  • Worden alle contactplekken die frequent worden aangeraakt, na elke middag gereinigd.
Ik heb noodopvang nodig. Wat kunnen jullie voor mij betekenen?

Heeft u nog noodopvang nodig, onder schooltijd wordt dit door school geregeld (neem hiervoor contact op met school) na schooltijd kunnen wij dit verzorgen. Neem dan contact met ons op.

Wanneer mag mijn kind naar de BSO komen?

Inmiddels heeft u van de basisschool te horen gekregen op welke dagen uw kind naar school gaat. Op de dagen dat uw kind naar school gaat en u ook BSO afneemt, is uw kind welkom. Dus stel uw kind komt op maandag en vrijdag naar de BSO en gaat nu op maandag en donderdag naar school. Dan is uw kind op maandag welkom en vervalt de vrijdag (uw kind gaat deze dag niet naar school).

 

Veel scholen werken nu met aangepaste schooltijden. De afspraak met scholen en andere kinderopvangorganisaties is dat de kinderen op tot reguliere schooltijd op school blijven, daarna worden ze door ons gehaald. Hierover is ook contact met de scholen.

Is het mogelijk om te ruilen van dag?

Een vraag die wij krijgen, is of dagen ruilen nu ook mogelijk is, zodat werktijden van ouders daar op afgestemd kunnen worden.

De landelijke richtlijnen zijn daar in principe heel duidelijk in. Nee, alleen BSO op de dagen dat de kinderen normaal naar de BSO gaan én ook op school zitten.

Indien u wilt ruilen, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we samen kijken naar mogelijkheden.

Hieronder staan de overige veelgestelde vragen.

Er is een studiedag op de basisschool, zijn jullie dan de hele dag open?

Als er studiedagen zijn op de basisschool (Bosseschool en Groen van Prinsterer) dan biedt KidzEiland hele dag opvang aan voor uw kind.

Ik wil graag een extra dag mijn kind naar de BSO brengen. Hoe regel ik dit?

Extra opvang is mogelijk binnen het afgesloten pakket en kan maximaal twee maanden van te voren aangevraagd worden via de pedagogisch medewerker van de groep. Op basis van het aantal kinderen en beschikbare personeel wordt bekeken of extra afnemen mogelijk is.

Als het mogelijk is, ontvangt de ouder een bevestiging per e-mail. Hierdoor is de extra afname definitief en worden de kosten ervan in rekening gebracht. Ouders ontvangen voor de extra opvang een factuur op basis van het roosteropvangtarief voor de BSO.

Mijn kind is ziek, aan wie geef ik dit door?

Als uw kind ziek is dan verzoeken wij u de locatie telefonisch op de hoogte te stellen én om de afwezigheid te melden via administratie@KidzEiland.nl. Bij afmelding door ziekte wordt geen restitutie verleend.

Ik wil een dag ruilen, kan dat?

U kunt bij de pedagogisch medewerker van de groep een verzoek doen voor het incidenteel ruilen van de opvangdag. Het is ruilen is alleen mogelijk binnen het afgesloten pakket en kan alleen in dezelfde week plaatsvinden en kan maximaal twee maanden van tevoren worden aangevraagd.

Ik wil de opvang stoppen of iets wijzigen in de opvang.

Als u iets wilt wijzigen in de overeenkomst kunt u schriftelijk of per email via administratie@KidzEiland.nl aanvragen. Er geldt een wijzigingstermijn van één maand.

Als u de opvangt wilt stopzetten kunt u dit schriftelijk of per email via administratie@KidzEiland.nl doen. We hanteren een opzegtermijn van één maand.

Kan ik ook een halve dag opvang afnemen?

Het is mogelijk om een halve dag vakantieopvang af te nemen. De tijden voor halve dagen zijn: 7.00-12.30 uur en van 12.30 – 18.00 uur.

De minimale afname voor vakantieopvang is 2 dagdelen per week.

Ik heb een 5 of 8 weken vakantiepakket. Hoe moet ik mijn afwezigheid doorgeven?

U dient minimaal twee weken van te voren door te geven wanneer uw kind(eren) afwezig zijn en voor de zomervakantie geldt voor 31 mei.

U kunt dit doorgeven door een email te sturen naar administratie@KidzEiland.nl.

Wanneer wij geen afwezigheidsmelding hebben ontvangen gaan wij ervan uit dat uw kind aanwezig zal zin.

Als uw opvangdag valt op een nationale feestdagen geldt deze dag als afwezigheid