Image Alt

Praktische informatie

Praktische informatie

Openingstijden

Middelharnis

VSO  7.00 – start school
NSO einde school -18.00 uur (woensdag vanaf 12.00 uur en verlengde opvang tot 18.30 uur mogelijk)
Vakantieopvang  7.00 – 18.00 uur (halve vakantieopvang mogelijk 7.00-12.30 uur / 12.30-18.00 uur)
Vakanties

Schooljaar 2019-2020

Tijdens de schoolvakantie wordt er vakantie BSO aangeboden.

Herfstvakantie Maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie Maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021
Goede Vrijdag Vrijdag 2 april 2022
Koningsdag Dinsdag 27 april 2021
Meivakantie Maandag 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
2e Pinkersterdag Maandag 24 mei 2021
Zomervakantie Maandag 19 juli 2021 t/m vrijdag 27 augustus 2021

 

 

Sluitingsdagen en aangepaste sluitingstijden

KidzEiland is op de volgende dagen gesloten:

1e kerstdag 25 december 2020

 

De volgende dagen sluiten wij om 17.00 uur.

Kerstavond 24 december 2020

Oudjaarsdag 31 december 2020

 

Starten op de BSO

Nadat u zich via deze website heeft ingeschreven, wordt u gebeld door de administratie om de inschrijving te controleren. Ongeveer 4 tot 6 weken voor de startdatum wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Het intakegesprek vindt plaats op de locatie door de coördinator van KidzEiland. Zij bespreekt de praktische kant van de BSO, hoe wij werken. U en uw kind leren ook de pedagogisch medewerker kennen. U hoort dan ook wie de mentor wordt. De mentor is een vast aanspreekpunt. Deze pedagogisch medewerker biedt extra geborgenheid.

We beschouwen de eerste 3 maanden dat een 4 jarig kind naar de BSO komt als wenperiode, dit i.v.m. de grote veranderingen in het leven van een kind, wanneer het ook net naar school gaat. Tijdens deze wenperiode kijken de pedagogisch medewerkers goed naar de behoefte van het nieuwe kind en stemmen deze ook met ouders af. De mondelinge overdracht aan het einde van de dag zal in de beginperiode daarom ook intensief zijn.

KidzEiland stelt een maximum in van twee nieuwe kinderen per groep. Zo is er voldoende aandacht voor deze kinderen. We adviseren ouders om in de eerste weken waarin zowel school als de BSO nieuw is, niet te veel te plannen. Zo kan een kind thuis bijkomen van de nieuwe omgevingen. We informeren ouders dat hun kind kan in die eerste weken thuis lastiger gedrag vertonen en vragen ouders hier begrip voor te hebben. Kinderen met een oudere broer of zus op de BSO hebben ook vaak een eigen wenperiode nodig. Met ouders spreken we af dat kinderen in hun eigen tempo aan de nieuwe BSO wennen. Soms kunnen kinderen het meteen aan om een heel dagdeel te komen, maar er zijn ook kinderen die behoefte hebben aan een langzamere opbouw, dit wordt met ouders afgestemd.

Ruilen en extra opvang

Ruilen

U kunt bij de pedagogisch medewerker van de groep een verzoek doen voor het incidenteel ruilen van de opvangdag. Het is ruilen is alleen mogelijk binnen het afgesloten pakket en kan alleen in dezelfde week plaatsvinden en kan maximaal twee maanden van tevoren worden aangevraagd.

 

Extra opvang

Extra opvang is mogelijk binnen het afgesloten pakket en kan maximaal twee maanden van te voren aangevraagd worden via de pedagogisch medewerker van de groep. Op basis van het aantal kinderen en beschikbare personeel wordt bekeken of extra afnemen mogelijk is.

Als het mogelijk is, ontvangt de ouder een bevestiging per e-mail. Hierdoor is de extra afname definitief en worden de kosten ervan in rekening gebracht. Ouders ontvangen voor de extra opvang een factuur op basis van het roosteropvangtarief voor de BSO.

Knap zijn

Om voor alle kinderen een aansprekend aanbod aan activiteiten te kunnen bieden houden we rekening met de 8 ‘knaps’. Kinderen kunnen op verschillende manieren ‘knap’ zijn. Dit wordt ook meervoudig intelligent genoemd.  Bijvoorbeeld; muziekknap, natuurknap, beeldknap, mensknap, etc. Er zijn immers verschillende soorten kinderen: kinderen met veel behoefte aan beweging, kinderen die graag muziek horen, die van gezelschapsspelletjes houden of lezen, juist graag tekenen en knutselen. Wij stellen dus niet de vraag ‘Hoe knap ben je?’, maar ‘Hoe ben je knap?’. We verzinnen en bieden activiteiten aan zodat de kinderen hun eigen talenten spelenderwijs kunnen ontdekken en ontwikkelen. De kinderen denken hier in mee.

EilandKind van de dag

Uniek is het ‘EilandKind van de dag’. Het ‘Eilandkind’ mag die dag de pedagogisch medewerker helpen met nuttige en leuke werkzaamheden. Aan het eind van de dag (vast tijdstip voordat de kinderen naar huis gaan) schrijft ieder kind iets aardigs op over het kind op een briefje. Dit briefje gaat in de complimenten pot. Het eilandkind van de dag, mag de pot daarna openen en alle briefjes lezen. Het kind kiest de mooiste 3 complimenten uit. Die mag het kind meenemen naar huis. Het ‘Eiland kind van de dag’ is bedoeld om de eigenwaarde van ieder kind te verbeteren. Dit wordt periodiek uitgevoerd, zo komt elke kind een keer aan de beurt.