Image Alt

Praktische informatie

Praktische informatie

Openingstijden

Middelharnis

VSO  7.00 – start school
NSO einde school -18.00 uur (woensdag vanaf 12.00 uur en verlengde opvang tot 18.30 uur mogelijk)
Vakantieopvang  7.00 – 18.00 uur (halve vakantieopvang mogelijk 7.00-12.30 uur / 12.30-18.00 uur)
Vakanties

Schooljaar 2019-2020

Tijdens de schoolvakantie wordt er vakantie BSO aangeboden.

Herfstvakantie Maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie Maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
Goede Vrijdag Vrijdag 10 april 2020
Meivakantie Maandag 20 april 2020 t/m vrijdag 1 mei 2020
Dag na Hemelvaart Vrijdag 22 mei 2020
Zomervakantie Maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020

 

 

Sluitingsdagen en aangepaste sluitingstijden

KidzEiland is op de volgende dagen gesloten:

Nieuwjaarsdag 1 januari 2020

Paasmaandag 13 april 2020

Koningsdag 27 april 2020

Bevrijdingsdag 5 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020

2e pinksterdag 1 juni 2020

1e kerstdag 25 december 2020

 

De volgende dagen sluiten wij om 17.00 uur.

Goede vrijdag 10 april 2020

Kerstavond 24 december 2020

Oudjaarsdag 31 december 2020

 

Wennen op de BSO

Wenafspraken worden gemaakt door de pedagogisch medewerkers. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld via de mail. Voordat een nieuw kind geplaatst wordt zal er een intakegesprek met de ouders en het kind plaatsvinden. Dit gesprek bestaat uit twee delen, het eerste deel is met de coördinator BSO over de beleidsmatige zaken en het tweede deel zal zijn met een pedagogisch medewerker van de groep. Zij bespreekt de praktische kant van de BSO, ze stelt zich voor, vertelt wie we zijn en hoe wij werken en tevens worden ouders tijdens dit gesprek geïnformeerd wie de mentor van hun kind is. De ouder krijgt de gelegenheid om over hun kind te vertellen. Er worden over en weer afspraken gemaakt. Tot slot wordt tijdens het gesprek gekeken op welke dag het kind komt wennen. De beroepskracht-kind-ratio en de maximale groepsgrootte wordt bij het wennen gehanteerd. Onderdeel van het wenproces is dat zowel de kinderen als ouders zullen merken dat er een verschil is tussen school en de BSO. Naar school gaan is natuurlijk een grote stap, maar ook naar de BSO gaan voelen de kinderen vaak als een belangrijke stap. De eerste dag dat het kind door KidzEiland van school gehaald wordt, zijn de ouders ook op school aanwezig en komen eventueel ook mee naar de BSO locatie (kan ook opa, oma of een oppas zijn). Op deze manier kan het kind rustig kennis maken met de BSO en het ophalen van school door KidzEiland. Of het kind wordt de eerste dag vroeg opgehaald door de ouders. Dit wordt in overleg besloten. Tijdens het eerste wenmoment zal er samen met het kind een rondje door het pand worden gelopen zodat het kind alles weet te vinden. Kinderen die langer op de BSO zitten, worden bij de introductie van nieuwe kinderen betrokken. Ze leggen de kinderen zelf uit aan het nieuwe kind waar jas en tas worden opgehangen, welke materialen er zijn, waar de wc is etc. Ook wordt het kind voorgesteld aan de andere kinderen en herkent wellicht al klasgenootjes. De vaste pedagogisch medewerker stelt zich aan het kind voor zodat het kind weet wie zijn vaste aanspreekpunt is. Deze pedagogisch medewerker biedt extra geborgenheid. Het is de bedoeling dat tijdens het wennen het kind een veilig en vertrouwd gevoel krijgt.

We beschouwen de eerste 3 maanden dat een 4 jarig kind naar de BSO komt als wenperiode, dit i.v.m. de grote veranderingen in het leven van een kind, wanneer het ook net naar school gaat. Tijdens deze wenperiode kijken de pedagogisch medewerkers goed naar de behoefte van het nieuwe kind en stemmen deze ook met ouders af. De mondelinge overdracht aan het einde van de dag zal in de beginperiode daarom ook intensief zijn.

KidzEiland stelt een maximum in van twee nieuwe kinderen per groep. Zo is er voldoende aandacht voor deze kinderen. We adviseren ouders om in de eerste weken waarin zowel school als de BSO nieuw is, niet te veel te plannen. Zo kan een kind thuis bijkomen van de nieuwe omgevingen. We informeren ouders dat hun kind kan in die eerste weken thuis lastiger gedrag vertonen en vragen ouders hier begrip voor te hebben. Kinderen met een oudere broer of zus op de BSO hebben ook vaak een eigen wenperiode nodig. Met ouders spreken we af dat kinderen in hun eigen tempo aan de nieuwe BSO wennen. Soms kunnen kinderen het meteen aan om een heel dagdeel te komen, maar er zijn ook kinderen die behoefte hebben aan een langzamere opbouw, dit wordt met ouders afgestemd.

Ruilen en extra opvang

Ruilen

U kunt bij de pedagogisch medewerker van de groep een verzoek doen voor het incidenteel ruilen van de opvangdag. Het is ruilen is alleen mogelijk binnen het afgesloten pakket en kan alleen in dezelfde week plaatsvinden en kan maximaal twee maanden van tevoren worden aangevraagd.

 

Extra opvang

Extra opvang is mogelijk binnen het afgesloten pakket en kan maximaal twee maanden van te voren aangevraagd worden via de pedagogisch medewerker van de groep. Op basis van het aantal kinderen en beschikbare personeel wordt bekeken of extra afnemen mogelijk is.

Als het mogelijk is, ontvangt de ouder een bevestiging per e-mail. Hierdoor is de extra afname definitief en worden de kosten ervan in rekening gebracht. Ouders ontvangen voor de extra opvang een factuur op basis van het roosteropvangtarief voor de BSO.

Knap zijn

Om voor alle kinderen een aansprekend aanbod aan activiteiten te kunnen bieden houden we rekening met de 8 ‘knaps’. Kinderen kunnen op verschillende manieren ‘knap’ zijn. Dit wordt ook meervoudig intelligent genoemd.  Bijvoorbeeld; muziekknap, natuurknap, beeldknap, mensknap, etc. Er zijn immers verschillende soorten kinderen: kinderen met veel behoefte aan beweging, kinderen die graag muziek horen, die van gezelschapsspelletjes houden of lezen, juist graag tekenen en knutselen. Wij stellen dus niet de vraag ‘Hoe knap ben je?’, maar ‘Hoe ben je knap?’. We verzinnen en bieden activiteiten aan zodat de kinderen hun eigen talenten spelenderwijs kunnen ontdekken en ontwikkelen. De kinderen denken hier in mee.

EilandKind van de dag

Uniek is het ‘EilandKind van de dag’. Het ‘Eilandkind’ mag die dag de pedagogisch medewerker helpen met nuttige en leuke werkzaamheden. Aan het eind van de dag (vast tijdstip voordat de kinderen naar huis gaan) schrijft ieder kind iets aardigs op over het kind op een briefje. Dit briefje gaat in de complimenten pot. Het eilandkind van de dag, mag de pot daarna openen en alle briefjes lezen. Het kind kiest de mooiste 3 complimenten uit. Die mag het kind meenemen naar huis. Het ‘Eiland kind van de dag’ is bedoeld om de eigenwaarde van ieder kind te verbeteren. Dit wordt periodiek uitgevoerd, zo komt elke kind een keer aan de beurt.