Neem contact
met ons op

Optie 1 voor planning

Optie 2 voor administratie

Optie 3 voor coördinator Peuterspeelzaal

Optie 4 voor coördinator BSO

Optie 5 voor intern begeleider

Post

Postbus 256
3240 AG Middelharnis

Bezoek

Juliana van Stolberglaan 19
3241 GL Middelharnis

  Wij stellen ons graag aan u voor

  Suzanne van Tilborg

  Intern begeleider

  Yvonne van Dijk

  Coördinator Peuterspeelzalen

  Maaike Stadhouders

  Coördinator BSO

  Sabine Hartensveld

  Planning

  Heeft u klachten?

  Waar mensen werken kan er wel eens iets misgaan. De peuterspeelzaal vormt op deze regel geen uitzondering. KidzEiland heeft een reglement voor een goede behandeling van de klacht. Als iemand een klacht heeft, dan wil KidzEiland die zo zorgvuldig mogelijk behandelen.

   

  Het is niet alleen voor de klager, maar ook voor de organisatie van groot belang een klacht in behandeling te nemen als de dienstverlening tekort schiet. Op dat moment kunnen wij iets aan de klacht doen én kunnen wij ook bekijken op welke manier dergelijke klachten in de toekomst vermeden kunnen worden. Klachten kunnen op deze manier gezien worden als een gratis advies van ouders/verzorgers. Ze kunnen aangewend worden om de kwaliteit te verbeteren.

   

  U bent ontevreden: wat dan?

  In het geval dat u ontevreden bent kunt u het beste contact opnemen met de direct betrokkene. Dikwijls is er sprake van een misverstand en/of kan de medewerk(st)er de situatie naar tevredenheid uitleggen. Veel kan daarmee uit de wereld worden geholpen. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, is kunt u een klacht indienen. Nadere regels met betrekking tot de termijnen, het horen van partijen, geheimhouding e.d. zijn opgenomen in de Interne Klachtenprocedure.

   

  Externe klachtenprocedure

  KidzEiland is aangesloten bij het “Klachtenloket Kinderopvang” van “de Geschillencommissie”. Op de website van het Klachtenloket kinderopvang kunt u lezen hoe u eventueel een klacht kunt indienen en hoe de procedure is.